Fuglevad på Helgenæs

Kære grundejere på Fuglevad

Vores veje i sommerhusområdet trænger til en vedligeholdelse, men vejgruppens pengekasse er ved at være tom.

Jeg beder jer derfor indbetale:

Kr. 200,00

på konto 5076 1272983 i Jyske Bank

Husk at skrive jeres navn og vejnummer på overførslen

I kan kontakte mig på mailen jensdani@mac.com.


Facebookgruppe

Jeg har ligeledes oprettet en lukket Facebookgruppe for beboerne på fuglevad. I kan tilmelde jer til gruppen på adressen: fuglevad.dk/facebook


Vejgruppen søger flere aktive

Vi var tidligere 5 medlemmer af vejgruppen. Nogle har solgt sommerhuset og andre har meldt fra, så nu er der kun mig tilbage.

Har du lyst til at være med i vejgruppen så kontakt mig. Jeg har i linket Vejgruppen skrevet nogle ideer hvad man også kan bruge vejgruppen til.

Med venlig hilsen

Jens Danielsen

Fuglevad 36

jensdani@mac.comRegnskab pr. 27. juli 2015

25/10-2012. Overførsel fra tidligere adm.          4.490,00

25/5-2014. Rep. vognm. Sv. Lauersen              1.031,23

2/9-2014. Rep. vognm. Sv. Lauersen                2.375,00

Rest                                                                   1.083,77


Vedligeholdelse af vejene på Fuglevad